آدرس

تعداد بازدید:۶۹۴

شهرک غرب (شهرک قدس) ، میدان صنعت ، خیابان سیمای ایران ، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ، طبقه دوم دانشکده علوم انسانی ، مرکز آموزش های آزاد تخصصی کاربردی