طرح و ساخت پرسا

تعداد بازدید:۴۷۶

قرارداد همکاری و مشارکت در ارائه خدمات آموزشی گروه بین المللی مهندسی طرح و ساخت پرسا (برگزاری دوره های MBA ، mini MBA ، و DBA در صنعت رستوران، غذا و نوشیدنی)

لیست دوره های طراحی شده و در حال تبلیغ شرکت طرح و توسعه پرسا