سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تعداد بازدید:۵۳۲

تفاهم نامه و قرارداد همکاری آموزشی با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و برگزاری دوره MBA گردشگری و صنایع دستی (در دست اقدام)

بروشور دوره

پوستر دوره