کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید:۵۲۰

لیست دوره‌های برگزار شده در کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

* به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تأیید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، اعطا می‌شود. می‌توان این مدرک را معتبر ترین مدرک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل و استخدام استفاده نمود.

نمونه گواهی پایان دوره