اهداف مرکز

تعداد بازدید:۳۸۱

 

  • تعمیم و توسعه آموزش در سطح جامعه

  •  نیاز سنجی و طراحی آموزش های مورد نیاز صنعت و جامعه 
  • آموزش های مهارت محور توانمندسازی و دانش افزا
  • ارائه مشاوره های تخصصی و آموزش های مدیریتی
  • بهره گیری از توان علمی و تجربی اساتید و متخصصین و مدیران ارشد صنعت
  • آموزش تکمیلی دانش آموختگان دانشگاه ها جهت ورود به بازار کسب و کار
  • آموزش ضمن خدمت جهت ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی سازمان ها
  • تجاری سازی قابلیت های آموزشی دانشگاه با هدف خلق ثروت و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان