رییس مرکز

تعداد بازدید:۳۷۱

معرفی رییس مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 

 

نام و نام خانوادگی : معصومه زینال نژاد

رشته تحصیلی : دکترای مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی اجتماعی